Informationer
Start 25.08.2017 10:00
Slut 27.08.2017 18:00
Antal tilmeldte 128
Kontaktperson Annette Dres Erichsen
51838751
annettedres@hotmail.com
Om arrangementet
Invitation til kulturhavn Festival Ofelia Plads d.25-27 august 2017
Træskibs Sammenslutningens historiske skibe er inviteret til Kulturhavn Festival 2017, Københavns store årlige kulturbegivenhed. I får en ærefuld plads ved indersiden af Ofelia Plads- der hvor Oslo-færgen lå i sin tid, og nu tæt ved Det Kongelige Teaters skuespilhus. Et fantastisk sted hvor fortid og nutid mødes.
Træskibs Sammenslutningens fartøjer tilbydes fri havneplads og gratis strøm under ophold.
Der vil også være gratis morgenmad lørdag og søndag samt aftensmad lørdag aften for deltagende skibes besætninger. For de større fartøjer, der kommer langvejs fra, er der mulighed for refusion af udgifter til diesel, efter aftale med Kulturhavn Festival.
Fartøjer er velkomne til at lægge til kaj allerede om fredagen. Fredag kl.18 afholdes fælles afsejling gennem havnen, hvor der lejlighedsvis gives tilladelse til at sætte sejl (med støttemotor) syd for Toldboden.
Lørdag (kl.12-18) og søndag (kl.12-16) afholdes åbent skib i løbet af dagen, smakkejoller sejler rundt i området og på et fast tidspunkt fortælles om de forskellige fartøjers oprindelige brug
og nuværende anvendelse med fokus på kulturbevaringen. Rebslagere og sejlmagere viser de gamle håndværkstraditioner på kajen, hvor der også høres sømandsmusik. Tilmelding på
Træskibs Sammenslutningens hjemmeside senest d. 12. juni: www.ts-skib.dk

Jeg glæder mig til at se rigtigt mange bevaringsværdige fartøjer og maritime aktiviteter langs molen samt at høre nogle spændende fortællinger fra sejlskibenes tid.

Antoine Améaume,
Festivalleder Kulturhavn