Informationer
Start 10.08.2019 08:00
Slut 16.08.2019
Antal tilmeldte 2
Kontaktperson Karsten Heide
+4520429058
karstenheide1@gmail.com
Træningssejlads 10.-16. August.
Karsten Heide.
 
Starten på årets træningssejlads er sammenfaldende med et andet TS arrangement, nemlig kapsejladsen ØRESUND PÅ LANGS. Her er en oplagt mulighed for at sejle sammen med andre skibe. Det har altid været en af træningssejladsen grundideer, - flere skibe sammen for derved at lære andre skibe og besætninger at kende.  Udveksle erfaringer med andre skibsbesætninger, eventuelt bytte skib med andre gaster.
 
Kommunikation.
 Vi planlægger sejladsen og alle dens manøvrer i en kommunikation af forslag og spørgsmål mellem alle ombord.
Forskellen mellem en snakkeklub og en effektiv skibsbesætning er at kommunikationen organiseres og ender i en entydig konklusion, hvor alle har en forståelse for hvad de hver især skal gøre. Træningssejladsen kan ses som et trin i en læreproces, der som mål har at bliver i stand til at sejle en familiebåd som skipper med venner og familie.
 
Sejlads og øvelser.
På turen rundt i danske farvande vil vi eksperimentere med sejl og rigning, - virkning af forkert sejlcenter, forkert trim, betydningen af skødepunkternes placering, sætte og bjærge sejl på forskellige måder, ligge underdrejet med skibet. Fælles for alle øvelser og manøvrer er at sikkerhedsmæssige overvejelser inddrages. I forlængelse heraf foretager vi redningsøvelser.
Havnemanøvrer vil også være et naturligt emne, da en uplanlagt manøvre nemt resulterer i forsikringsskader. Arbejde med tovværk og kasteline vil indgå. Vi vil se på maskinel driftsikkerhed, - almindelig driftsvedligeholdelse.
 
Deltagere.
Arrangementet er i TS regi, så vi håber på deltagelse fra andre TS skibe. De forskellige øvelser planlægges og koordineres mellem de deltagende skibe.
Som deltagende gast, skal man være medlem af TS. Hvis man er gast på et foreningsskib, skal man også være medlem af den pågældende forening.