Informationer
Dato 26.06.2021
Start 13:00
Slut -
Lokation Domen
Inge Lehmanns Gade 2,
8000 Aarhus
Kontaktperson Lis Jensen
70 23 40 49
sek@ts-skib.dk

Tilmelding til TS Generalforsamling
den 26. juni 2021 Aarhus

 
  • Adgang kræver coronapas. Dette er et lovbestemt krav, som gælder for dem der er 15 år og derover. Bestyrelsen, der er ansvarlig for generalforsamlingen, skal sikre at kravet påses. Bestyrelsen kan få frivillige ledere til at forestå denne opgave. Det er lovligt at afholde generalforsamlingen, selvom det kan betyde, at medlemmer, der ikke har coronapas, ikke kan deltage. Kravet kan i stedet påses af den ansvarlige for det sted, hvor mødet afholdes.
  • Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned. Deltagerne bør sidde på faste pladser.
  • Der er et arealkrav til lokalet, så der er mindst 2 m2 pr. deltager.
  • Der skal være mindst 1 m mellem de siddende.
  • Det er lovligt at kræve tilmelding i passende tid forud for generalforsamlingen, da bestyrelsen forud for mødet skal påse, at arealkrav og afstandskrav kan overholdes. Det må anbefales, at der stilles krav om tilmelding.
  •  
  • Kun fremmødte aktive medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.
 
Tilmelding
Type: