Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Kort
Søg:

Oversigt over TS frihavnene finder du ovenfor.
For at opnå friplads i havnene skal skibet være optaget på TS’s fartøjsliste samt føre TS-standeren (Jomfrustanderen), som gratis kan bestilles her.

Desuden skal der føres en årsmærkat på forkant af den forreste mast. Årsmærkaten udsendes til hvert enkelt skib, når årets kontingentindbetaling er registreret. Årsmærkaten er selvklæbende, skifter farve hvert år og er udformet som det kendte agterspejl.

Kontakt sekretariatet, hvis årsmærkaten udebliver.

Desværre er det ikke alle TS frihavne, der giver friplads til skibe, der sejler charter, selv om det er et TS-skib med stander og mærkat. TS Bestyrelsen ønsker at bakke op om at TS Frihavnsordningen også omfatter Charterskibene, der på fornem vis anløber havnene med købelystne gæster til byen og giver turister adgang til at sejle med på Danmarks sejlende kulturarv.

Under hver havn i listen står: LOKAL TS: Det er oplysninger om personer, som gerne vil være behjælpelige med oplysninger om lokale forhold, f.eks: maskinværksted, elektriker el. lign.

Husk: Havnenes folk og deres evt. sommervikarer har fået besked på at checke, om du har årets mærkat på masten, og om du fører jomfrustanderen på behørig vis. Man skal ikke prøve at diskutere sig ud af eventuelle forglemmelser. Husk, at kortet over TS Frihavne er vejledende. Tjek Havnelodsen eller kontat havnefogeden for detaljerede oplysninger inden anløb.

Kære Havnefoged
Har du rettelser til oplysningerne om din havn angående frihavnsordningen så en mail til  sek@ts-skib.dk  så sørger vi for at rette hjemmesiden og rettelserne kommer med i næste Årbog.