Informationer
Kontaktperson Ole Vistrup
Forsikringer for TS Fartøjer

Du skal være medlem af TS, og skibet skal være optaget på TS' fartøjsliste.

Ansvarsforsikring for TS Skibe under 20 BRT. inkl. vragfjernelse 1.000,00 DKK

Forsikringen gælder fra registreret betaling og er gældende for indeværende kalenderår.
Fremtidige opkrævninger foretages i januar måned samtidig med dit TS kontingent.
 
 
Tilmelding
Type: