Informationer
Kontaktperson TS sekretariat
51 84 19 71
sek@ts-skib.dk
VEJLEDNING og fortolkninger om fartøjsoptagelse (17. juni 2014) finder du på:
http://www.ts-skib.dk/fartoejsoptagelse/

Din ansøgning behandles af et optagelsesudvalg. Som hovedregel må du forvente 2 - 3 ugers ekspeditionstid.

Kontingentet for fartøjer betales ud fra fartøjets BRT:

Samtidig med, at sekretariatet bekræfter optagelsen, modtager du oplysninger om konto til indbetaling af fartøjskontingent. Dit fartøj er først endeligt optaget på fartøjslisten, når kontingentet er indbetalt.

Som bekræftelse på, at dit fartøj er optaget og fartøjskontingentet er indbetalt, modtager du et Årsmærke (mastemærke). For at benytte frihavnsordningen, skal dit fartøj føre gyldigt Årsmærke, og TS-stander (gratis).

For de efterfølgende år opkræves fartøjskontingentet sammen med det personlige kontingent.

Fartøjer, der godkendes optaget efter den 1. oktober, skal først betale kontingent for det efterfølgende år. Det vil i så fald fremgå af pågældende års kontingentopkrævning, der udsendes medio januar måned med forfald den 1. februar. Fartøjerne optages på fartøjslisten umiddelbart efter godkendelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit fartøj opfylder betingelserne for optagelse, er du velkommen til at kontakte sekretariatet herom.

Spørgsmål om udfyldelse af skemaet kan rettes til sekretariatet.
 
 
Tilmelding
Type: