A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Søg:

Skibsnavn

Skibstype

Motor

Sejlareal

AURORA

Kutter

Ford Diesel 90 Hk

Hjemsted

Byggeår

Rig

Brt/BT

Længde o.a.

Gilleleje

1977

5,9

29

Lokalområde

Byggested

Værft

Nrt/NT

Bredde

Nordlige Sjælland

Gudhjem

Løvstad nr. 4

11

Billede af AASE

Fjernkending

Kaldesignal

Dybgang

XP3649

5

Kontakt:

Ikke offentlig

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Web: